Handige info

 

 

Groep 1 t/m 8

Maandag    08:30 - 12:00 uur
                   12:30 - 14:00 uur

Donderdag  08:30 - 12:00 uur
                    12:30 - 14:00 uur
Dinsdag      08:30 - 12:00 uur
                   12:30 - 14:00 uur
Vrijdag        08:30 - 12:00 uur
                    12:30 - 14:00 uur
Woensdag  08:30 - 12:00 uur
                   12:30 - 14:00 uur
 

Alle leerlingen lunchen iedere dag op school. Lunch zelf meenemen.

 

Vakantierooster 2023-2024

Herfstvakantie 16 oktober t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Krokusvakantie 12 februari t/m 16 februari 2024
2e Paasdag 1 april 2024
Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2024
Hemelvaart 9 en 10 mei 2024
2e Pinksterdag 20 mei 2024
Zomervakantie 8 juli 2024 t/m 16 augustus 2024
   
Studiedagen  
29 september 2023 Groepen 1 t/m 3 vrij
11 oktober 2023 ALLE leerlingen vrij
20 november 2023 Groepen 1 t/m 3 hele dag vrij
6 december 2023 Groepen 1 t/m 3 hele dag vrij
Groepen 4 t/m 8 vanaf 12:00 uur vrij
26 januari 2024 Groepen 1 t/m 3 hele dag vrij
1 maart 2024 Groepen 1 t/m 3 hele dag vrij
29 maart 2024 ALLE leerlingen vrij
31 mei 2024 Groepen 1 t/m 3 hele dag vrij
14 juni 2024 ALLE leerlingen vrij
5 juli 2024

Groepen 1 t/m 3 hele dag vrij
Groepen 4 t/m 7 vanaf 12:00 uur vrij

 

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. 

BSO bij Kober

Als basisschool hebben wij de plicht te zorgen voor buitenschoolse opvang wanneer de ouders hierom vragen. KPO Roosendaal werkt hiertoe samen met Kober Kinderopvang. Dit is de grootste organisatie voor kinderopvang in West-Brabant.

Kober kinderopvang
Ben je in verwachting of heb je jonge kinderen en wil je de zorg voor je gezin graag combineren met je werk of je studie? Dan zit je goed bij Kober. Of je nu een kinderdagverblijf zoekt, peuteropvang of buitenschoolse opvang; we bieden je kind een vertrouwde plek en een uitdagende speel- en leeromgeving.

Kansen voor ieder kind
De beste kansen voor ieder kind. Daar draait het om bij Kober kinderopvang. We zien kinderopvang als een plek waar spelen en leren bij elkaar komen. Een plek waar kinderen zich in alle vrijheid ontwikkelen. Wij begeleiden hen daarbij. Passend bij wie ze zijn en wat ze nodig hebben. Dat doen we met veel plezier. Want niets geeft meer voldoening dan zien hoe een kind groeit en verder komt.

Meer weten over onze kinderopvang?
Op kober.nl lees je alles over onze kinderdagverblijven, peuteropvang, buitenschoolse opvang. En hoe we samen met jou als ouder een basis leggen voor een leven lang ontwikkelen. Onze pedagogische visie is daarbij het vertrekpunt. Wil jij ook de kracht van Kober ervaren? Kom dan eens langs. Met ruim 200 locaties in de regio zijn we altijd dichtbij.

We zien je graag.

Kober kinderopvang
www.kober.nl
(076) 504 56 05

 

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van groep 4 t/m 8, die circa 4 à 5 keer per schooljaar met de directeur vergaderen over allerlei zaken. Zo wordt bijvoorbeeld de leerlingenraad gevraagd over goede doelen na te denken voor de sponsorloop, praktische oplossingen te bedenken voor kleine probleempjes etc.

Wat zijn zaken die zoal besproken zullen worden?

  • ideeën van de kinderen;
  • ideeën van de meesters en juffrouwen;
  • de leerlingenquête;
  • gebruik en inrichting schoolplein;
  • veiligheid op weg naar school;
  • mogelijke jaaractiviteiten;
  • bevindingen over lesmethoden;
  • enzovoorts.

Het belangrijkste is dat we als school willen horen wat er bij de kinderen leeft en daarover in gesprek willen gaan.

Het belang van ouderbetrokkenheid

Wij stellen als school een goed contact met de ouders zeer op prijs. Op allerlei manieren kunt u uw steentje bijdragen in het schoolleven. Wij vinden het steeds weer fijn ouders als hulp te zien bij allerlei vieringen, de schooldag, de creatieve middagen, uitstapjes of klussen. We willen onderstrepen dat u zich aanmeldt op vrijwillige basis. U moet niets, maar we vinden het wel prettig als ouders meedoen.

Vormen van ouderbetrokkenheid
Oudercommissie - Medezeggenschapsraad - klassenouders en hulpouders.

Als school organiseren wij graag extra activiteiten voor onze leerlingen. Dat kunnen wij echter niet alleen. Gelukkig is er onze oudercommissie. Deze bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders/verzorgers van kinderen die onze school bezoeken. Zij helpen onze leerkrachten bij het organiseren van activiteiten zoals Sinterklaas, Kerstmis, carnaval, Pasen, sportactiviteiten en schoolreis.

Bij diverse activiteiten wordt er via een brief of Social Schools een beroep gedaan op de hulp van ouders. 
De oudercommissie komt 6 keer per jaar bij elkaar.
Ouders die plaats willen nemen in de oudercommissie zijn van harte welkom. Informatie kan verkregen worden bij de oudercommissie: ov@jeroenboschkpo.nl

De vertegenwoordigers, aanspreekpunten van de oudercommissie zijn:
• Loes van Aert
• Wendy Schenk
• Gabrëlle Brouwers

Wat is een MR ?
Dat is een groep waar jij als leerling, ouder of leraar ook invloed op kunt uitoefenen!De MR bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel en vertegenwoordigers van de ouders.  De verdeling van ouders is gelijk aan personeelsleden. Elke school is verplicht om een medezeggenschapsraad (MR) te hebben volgens de Wms (Wet Medezeggenschap).Ouders en leerkrachten kunnen meedenken over het beleid van de school.
De MR heeft verschillende rechten en taken, waaronder het recht om te overleggen met het schoolbestuur en om informatie te ontvangen over belangrijke zaken.  Je vraagt je misschien af of je wel iets te zeggen hebt als ouder. Wanneer je als ouder in de MR zit, mag je in principe elk onderwerp betreffende het beleid van de school ter sprake brengen. Je kunt zaken waar je zorgen of ideeën over hebt op de agenda laten zetten.

Wat doet de MR?
De MR heeft een controlerende, vertegenwoordigende en initiatiefrijke rol. Een MR lid controleert voorgenomen beleidsvoorstellen, communiceert wat er leeft bij de ouders, leerlingen en personeelsleden (ook wel achterban genoemd) en kan ongevraagd advies geven. Anderzijds dient de directie soms advies te vragen aan de MR (adviesrecht) en in een aantal gevallen heeft de directie zelfs de instemming van de MR nodig.
Dit betekent dat beslissingen pas genomen kunnen worden als de MR akkoord gaat (instemmingsrecht). Een aantal taken zijn ondergebracht in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, ook wel de GMR genoemd, waarin leden vanuit verschillende medezeggenschapsraden samenwerken.

Wat doet de GMR?
De GMR bestaat uit medewerkers (meestal leerkrachten) en ouders van scholen die adviesrecht of instemmingsrecht heeft over uiteenlopende onderwerpen vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Een GMR is verplicht om in te stellen als er binnen een stichting twee of meer scholen (en dus ook twee of meer MR’s) zijn. Jeroen Bosch is onderdeel van de stichting KPO Roosendaal met 20 basisscholen, waardoor er sprake is van een verplichte GMR.

Onze MR
Onze MR bestaat uit ouders (de oudergeleding) en personeelsleden (de personeelsgeleding), waarbij de verdeling van ouders gelijk is aan personeelsleden. Op deze manier wordt ook zeker de stem van de ouders gehoord. De MR vergadert 6 keer per schooljaar. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Iedereen is welkom om een vergadering bij te wonen. Data van deze openbare vergaderingen staan in de agenda op Social Schools. Tijdens de vergadering worden notulen (aantekeningen) gemaakt, welke ook openbaar zijn en welke opgevraagd mogen worden bij de MR. Het kan voorkomen dat er vertrouwelijke zaken worden besproken in de MR. Deze worden dan achter gesloten deuren behandeld.

Zittingstermijn MR-lid
In het MR reglement staat de zittingsperiode van een MR-lid vermeld. Dit betreft een zittingstermijn van 3 jaar. Na de zittingstermijn van 3 jaar worden er verkiezingen gehouden zodat ook ú zich verkiesbaar kunt stellen voor de MR. Wanneer er een plek vrij komt in de MR, krijgt u hiervan bericht via Social Schools en kunt u een berichtje aan ons sturen wanneer u interesse heeft.
Onderaan deze pagina vind u een link naar het MR reglement.

Wie zijn de huidige MR leden?
Oudergeleding                                             Personeelsgeleding
Anton Nieuwlaat                                          Esther Heijnen
Bianca Philipsen                                          Inge Ooms
Emma Verduin                                             Debby Paantjens
Marga Schneiderberg                                  Marie-Josée van Maanen


Heeft u vragen, wilt u meer weten over de MR of over wat de MR doet of heeft u ideeën die u met ons wilt delen, dan kunt u ons altijd mailen op mrjeroenbosch@kporoosendaal.nl. Wij staan u graag te woord!

Met vriendelijke groet,

Uw MR-leden

Bekijk hier het MR Reglement

 

 

 

 

 

De  klassenouder  is  een  ouder  die  aan  een  bepaalde  jaargroep  extra  hulp  biedt  en  gezien  kan  worden  als  de  centrale hulpouder binnen de betreffende groep. We streven naar één klassenouder per groep. De klassenouder zal in samenspraak met de leerkrachten bij een aantal groepsactiviteiten het voortouw nemen, zoals vieringen en andere evenementen. De klassenouder kan ook de assistentie inroepen van ouders die zich hebben opgegeven voor bepaalde werkzaamheden.

Wanneer uw kind ziek is of om een andere onvoorziene reden de school niet kan bezoeken, wordt u vriendelijk verzocht dit 's ochtends tussen 8.00 uur en 8.30 uur te melden aan onze administratie. Graag melden via Social Schools met de knop Absentiemelding. Ook wordt het op prijs gesteld als u de reden van afwezigheid wilt vermelden.

Wanneer uw kind tijdens schooltijd niet in de klas verschijnt zonder dat ons een reden bekend is, nemen wij met u contact op om te vernemen of alles in orde is. Hiervoor gebruiken we het noodtelefoonnummer dat u destijds heeft opgegeven. Ook wanneer uw kind op school ziek wordt of iets overkomt, gebruiken we dit nummer om u te informeren.

Voor alles omtrent privacy verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/handige-info/privacy/

Voor alles over de klokkenluidersregeling verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/handige-info/klokkenluidersregeling/

 

Bekijk hier het Stroomschema klachten 

Voor alles over het ouder- en jeugdsteunpunt verwijzen wij u naar kporoosendaal.nl/handige-info/ouder-en-jeugdsteunpunt

Dan heb je vast veel vragen. En soms weet je niet waar te beginnen. Want hoe vind je nu de school, die het beste bij jou past?

Deze website helpt je op weg: www.naar-de-middelbare.nl