Organisatie

Onze school telt 15 groepen. Het gemiddeld aantal leerlingen per groep is ongeveer 25. 

Onderbouw:
4 groepen 1 en 2 en 1 groep 2-3
In groep 1 maken de kinderen voor het eerst kennis met de basisschool. Dit gebeurt voornamelijk spelenderwijs, vanaf groep 2 wordt spelen geleidelijk leren (4 groepen).

Middenbouw:
1 groep 3-2
1 groep 3
1 groep 4
2 groepen 5

In groep 3 leren de kinderen lezen, schrijven en rekenen. In groep 4 en 5 worden deze vaardigheden steeds verder uitgebreid 

Bovenbouw:
2 groepen 6
2 groepen 7
2 groepen 8

In deze groepen moeten de leerlingen de verschillende vaardigheden steeds zelfstandiger kunnen toepassen. Tekorten aan kennis worden aangevuld.

De school heeft een leeftijdsgebonden groepsindeling: in principe zitten kinderen van gelijke leeftijd in dezelfde groep. De overgang naar de volgende groep is afhankelijk van het ontwikkelingsniveau van het kind. Aan alle leerlingen in de groep wordt dezelfde leerstof aangeboden. Bij de instructie en verwerking van de leerstof wordt gekeken naar het niveau van de kinderen. Sommige leerlingen krijgen verrijkings- en verdiepingsstof. Kinderen die wat meer moeite hebben met de leerstof krijgen extra hulp bij het zich eigen maken van de leerstof. We streven ernaar om in elke groep niet meer dan twee reguliere leerkrachten te laten werken.

Organisatiestructuur

Directie: De directie van de school wordt gevormd door de directeur.

Kernteam: De directeur wordt ondersteund door drie bouwvoorzitters. Tezamen vormen zij het kernteam. De directeur is voorzitter van het kernteam.

Bouwvoorzitters:Deze leerkrachten zitten de bouwvergaderingen voor; onderbouw, middenbouw en bovenbouw. In de bouwvergadering wordt o.a. overlegd over onderwijsinhoudelijke zaken die op teamniveau worden aangestuurd. Tevens verzorgen zij de samenhang in het onderwijs tussen de groepen onderling en de bouwen in hun geheel. In de bouwvergaderingen kunnen ook individuele leerlingen besproken worden. De bouwvoorzitters maken deel uit van het kernteam.

Het zorgteam: In het zorgteam zit de intern begeleider, de directie en de gedragsspecialist. Het zorgteam is verantwoordelijk voor de zorg en het zorgbeleid in het algemeen.

Het schoolversterkingsteam: Om als leerkracht steeds beter af te stemmen op de onderwijs- leerbehoeftes van de leerlingen en onze basisondersteuning te versterken werken we met een schoolvertserkingsteam. Vanuit het schoolbestuur is er een orthopedagoog aan de school gekoppeld. Deze orthopedagoog ondersteunt het team, de intern begeleider, onder leiding van de directeur, bij het verzorgen van passend onderwijs aan onze leerlingen.