Organisatie

Onze school telt 15 groepen. Het gemiddeld aantal leerlingen per groep is ongeveer 25. 

Onderwijseenheid 1 Onderwijseenheid 2 Onderwijseenheid 3 Onderwijseenheid 4
Groep 1-2a Groep 3a Groep 4-5b Groep 7a
Groep 1-2b Groep 3b Groep 5a Groep 7b
Groep 1-2c Groep 4a Groep 6a Groep 8a
Groep 1d   Groep 6b Groep 8b

De school heeft een leeftijdsgebonden groepsindeling: in principe zitten kinderen van gelijke leeftijd in dezelfde groep. De overgang naar de volgende groep is afhankelijk van het ontwikkelingsniveau van het kind. Aan alle leerlingen in de groep wordt in de basis dezelfde leerstof aangeboden. Bij de instructie en verwerking van de leerstof wordt gekeken naar het niveau van de kinderen. Sommige leerlingen krijgen verrijkings- en verdiepingsstof. Kinderen die wat meer moeite hebben met de leerstof krijgen extra hulp bij het zich eigen maken van de leerstof. We streven ernaar om in elke groep niet meer dan twee reguliere leerkrachten te laten werken.

Organisatiestructuur

Directie: De directie van de school wordt gevormd door de directeur.

Kernteam: De directeur wordt ondersteund door 4 coördinatoren van de onderwijseenheden en de intern begeleiders.Tezamen vormen zij het kernteam.

Coördinatoren onderwijseenheden: De coördinatie is gericht op het samen verzorgen van goed onderwijs in de eenheid. Hierin staat samenhang in het onderwijs, de schoolontwikkeling en leren van en met elkaar centraal.

De interne begeleiding en schoolversterkingsteam:De interne begeleiding bestaat uit verschillende specialismen die binnen de school aanwezig zijn. Kennis en kunde die ingezet wordt om leerlingen in de groep zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen en ook de school continu te versterken in vaardigheden. De intern begeleiders hebben hierin een coördinerende en monitorende rol. Ten aanzien van meer complexe vragen en extra ondersteuning werken we in het schoolversterkingsteam samen met een orthopedagoog van KPO en sluit de directie aan. Ook kunnen betrokken externen, zoals de jeugdprofessional aansluiten om samen op te trekken in de het vinden van de meest optimale ondersteuning.