Onderwijs op maat, brede ontwikkeling en burgerschap

Ieder kind heeft een eigen talent. Het gaat erom dit talent om de juiste manier aan te spreken.

Binnen KPO Basisschool Jeroen Bosch streven we ernaar dat elke leerling zich maximaal ontwikkelt, op de manier die bij hem of haar past. Om dit te bereiken, werken we volgens de methode van Expliciete Directe Instructie (EDI).

Daarnaast zijn er meerdere specialismen op de school aanwezig waardoor we mee gericht kunnen inzetten op extra interventies wanneer nodig. Deze zullen vooral in kleine groepjes worden vormgegeven en waar kan binnen de eigen groep. Ook het werken binnen de onderwijseenheden zorgt ervoor dat we leerlingen meer gericht in beeld hebben en snel tussen groepen kunnen schakelen om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden.

Ten aanzien van burgerschapsonderwijs hebben we als vertrekpunt de methode Trefwoord en Kiva waarin we een basis leggen. Door gebruik te maken eigentijdse en landelijk verspreide methodieken en projecten maken we de leerling bewust van de wereld om hen heen en de wijze waarop we in Nederland met elkaar samenleven en de dingen doen. Binnen de brede ontwikkeling besteden we ook extra aandacht aan de creatieve, culturele en lichamelijke ontwikkeling.