Missie en visie

Samen groeien

Wanneer u, als ouder van een kind in de basisschoolleeftijd op zoek gaat naar een school komt u al snel in een woud aan keuzes terecht. Diverse onderwijsmethoden en schoolculturen worden aangeprezen. Wij van KPO basisschool Jeroen Bosch geven u één duidelijke keuze: gewoon goed onderwijs in een veilige omgeving met een warme sfeer! Alleen dan is het mogelijk om samen te groeien; als individu, als groep, als team en als school. Wanneer u de school binnenstapt, zult u kennismaken met onze vier pijlers:

Persoonlijk

Wij zijn een grote school, toch streven wij ernaar iedereen persoonlijk te benaderen, zowel het kind als de ouders. We benaderen ieder kind als een uniek individu. We kennen zijn leerbehoefte en stemmen daar ons onderwijs en de leerlingenzorg op af. We zien ouders als onze partners in onze onderwijsopdracht.

Resultaatgericht

Ons onderwijsprogramma is zo opgesteld dat ieder kind wordt gestimuleerd tot maximale ontwikkeling. Op cognitief gebied, maar zeker ook op sociaal gebied. Door onze onderwijsmethoden af te stemmen op de talenten van kinderen gebeurt het meer dan eens dat zij hun eigen verwachtingen overtreffen. Om te kunnen komen tot resultaten moeten kinderen lekker in hun vel zitten en met plezier naar school komen. Daarom besteden we veel aandacht aan sociale veiligheid en werken we met Kiva.

Cultureel

Naast ontwikkeling van kennis hechten wij ook veel waarde aan de ontwikkeling van waarden en normen, creativiteit en gevoel voor cultuur. Ook sport en gezondheid zijn een speerpunt van de school. We stimuleren een actieve en gezonde leefstijl bij onze leerlingen.

Vernieuwend

Onderwijs staat nooit stil. Als school zijn we continue op zoek naar manieren om ons onderwijs aan de leerlingen te verbeteren.

Onze leerlingen groeien op in een snel veranderende wereld. Wij stimuleren hen om flexibel, creatief, ondernemend en zelfstandig te zijn. Coöperatief leren en zelfstandig werken spelen een belangrijke rol binnen ons onderwijs. Zo is alles op de KPO Basisschool Jeroen Bosch erop gericht onze leerlingen te laten opgroeien tot jongeren met voldoende zelfvertrouwen, ruime kennis en stevige sociale vaardigheden. Daarnaast besteden we veel aandacht aan digitalisering. Ook voeren we zoveel mogelijk de communicatie met ouders interactief via een digitaal systeem.

Onze visie

Onderwijs staat nooit stil. Als school zijn we steeds op zoek naar manieren om ons onderwijs aan de leerlingen te verbeteren. Onze leerlingen groeien op in een snel veranderende wereld. Wij stimuleren hen om flexibel, creatief, ondernemend en zelfstandig te zijn. Coöperatief leren en zelfstandig werken spelen een belangrijke rol binnen ons onderwijs. Zo is alles op KPO Basisschool Jeroen Bosch erop gericht onze leerlingen te laten opgroeien tot jongeren met voldoende zelfvertrouwen, ruime kennis en stevige sociale vaardigheden. Daarnaast besteden we veel aandacht aan digitalisering. Ook voeren we zoveel mogelijk de communicatie met ouders interactief via een digitaal systeem.