Ziek melden

Wanneer uw kind ziek is of om een andere onvoorziene reden de school niet kan bezoeken, wordt u vriendelijk verzocht dit 's ochtends tussen 8.00 uur en 8.30 uur te melden aan onze administratie. Dat kan op twee manieren:

- telefonisch op ons telefoonummer 0165 – 53 70 91;

- via een e-mailbericht.  Vergeet niet in de e-mail de naam en groep van uw kind te vermelden. Ook wordt het op prijs gesteld als u de reden van afwezigheid wilt vermelden.

 

Wanneer uw kind tijdens schooltijd niet in de klas verschijnt zonder dat ons een reden bekend is, nemen wij met u contact op om te vernemen of alles in orde is. Hiervoor gebruiken we het noodtelefoonnummer dat u destijds heeft opgegeven. Ook wanneer uw kind op school ziek wordt of iets overkomt, gebruiken we dit nummer om u te informeren.