Ziek melden

Wanneer uw kind ziek is of om een andere onvoorziene reden de school niet kan bezoeken, wordt u vriendelijk verzocht dit 's ochtends tussen 8.00 uur en 8.30 uur te melden aan onze administratie.
Graag melden via Social Schools met de knop Absentiemelding. Ook wordt het op prijs gesteld als u de reden van afwezigheid wilt vermelden.

 

Wanneer uw kind tijdens schooltijd niet in de klas verschijnt zonder dat ons een reden bekend is, nemen wij met u contact op om te vernemen of alles in orde is. Hiervoor gebruiken we het noodtelefoonnummer dat u destijds heeft opgegeven. Ook wanneer uw kind op school ziek wordt of iets overkomt, gebruiken we dit nummer om u te informeren.