Oudervereniging

De oudervereniging Jeroen Bosch wil bijdragen aan een zo goed mogelijk functioneren van de school als onderwijs- en opvoedingsinstituut. De oudervereniging bestaat uitsluitend uit ouders van leerlingen van onze school. De oudervereniging bestaat uit ongeveer 20 personen. De ov leden helpen bij het organiseren van de diverse activiteiten. Voor het organiseren van deze activiteiten, zoals onder andere de Sinterklaasviering, kerstviering, creatieve dagen, sportdag et cetera, wordt er per activiteit een werkgroep samengesteld bestaande uit ov leden en leerkrachten. Deze werkgroepen nemen de leiding bij het organiseren van de activiteiten.


Hulp ouders en ouderbijdrage

Als er hulp nodig is bij een activiteit gaat er een algemene mail uit richting alle ouders of ze willen helpen. Om activiteiten te kunnen organiseren, vraagt de oudervereniging aan het begin van het schooljaar per leerling om een vrijwillige bijdrage. Hiervoor wordt met de school en de ouders een overeenkomst gesloten.

 

 

Huidige bezetting van het bestuur:

 

Voorzitter:

Mevrouw Loes van Aert-Meesters

Penningmeester: 

Mevrouw Sonja van der Wegen

Secretaris:

Mevrouw Gabriëlle Brouwers-Rommens


email adres oudervereniging: ov@jeroenboschkpo.nl