Oudervereniging

De oudervereniging Jeroen Bosch wil bijdragen aan een zo goed mogelijk functioneren van de school als onderwijs- en opvoedingsinstituut. De oudervereniging bestaat uitsluitend uit ouders van leerlingen van onze school. Het bestuur bestaat uit maximaal 18 personen. De bestuursleden helpen bij het organiseren van de diverse activiteiten. Voor het organiseren van deze activiteiten, zoals onder andere de Sinterklaasviering, Kerstviering, creatieve dagen, sportdag et cetera, wordt er per activiteit een werkgroep samengesteld bestaande uit bestuursleden en leerkrachten. Deze werkgroepen nemen de leiding bij het organiseren van de activiteiten.


Hulp ouders en ouderbijdrage

Alle ouders worden in het begin van het schooljaar in de gelegenheid gesteld om zich op te geven om tijdens een bepaalde activiteit mee te werken. Afhankelijk van de benodigde hulp wordt op deze ouders een beroep gedaan. Om activiteiten te kunnen organiseren, vraagt de oudervereniging aan het begin van het schooljaar per leerling om een vrijwillige bijdrage. Hiervoor wordt met de school en de ouders een overeenkomst gesloten.

 

Algemene ledenvergadering

Jaarlijks wordt er een algemene ledenvergadering gehouden waarop alle ouders welkom zijn. Tijdens deze vergadering worden het jaarverslag en de begroting besproken en staat er meestal een bepaald thema centraal. Tevens worden er in de algemene ledenvergadering nieuwe bestuursleden gekozen. Indien u geïnteresseerd bent in zo’n bestuursfunctie kunt u zich vooraf als kandidaat aanmelden. Voorafgaand aan de algemene vergadering ontvangt u hiervoor een inschrijfformulier.

 

Huidige bezetting van het dagelijks bestuur:

 

Voorzitter:

Mevrouw Natasja de Rooij

Penningmeester:    

Mevrouw Sonja van der Wegen

Secretaris:

Mevrouw Debby van Meel


Contact ouderraad: ov@jeroenboschkpo.nl