Overblijven op Jeroen Bosch

Als school vinden wij het belangrijk u goede opvangmogelijkheden voor, tijdens en na schooltijd te bieden. 

Tussenschoolse opvang (TSO)

2Eat&Play is een stichting voor tussenschoolse opvang (TSO) die is voortgekomen uit de TSO-organisatie van basisschool Jeroen Bosch te Roosendaal. Al bijna 20 jaar verzorgt een vast en vertrouwd team van vrijwillige medewerkers hier de opvang van kinderen tijdens de middagpauze. De afgelopen jaren is het aantal overblijfkinderen sterk toegenomen en is er hard gewerkt om de TSO zo veel mogelijk te professionaliseren. Per 1 januari 2015 zijn alle krachten gebundeld in een nieuwe stichting '2Eat&Play'. Voor deze stichting staat 'samen eten en spelen' centraal. 

 

Wilt u uw kind(eren) één of meerdere vaste dagen per week gebruik laten maken van de TSO? Dan kunt u een aanmeldingsformulier ophalen bij de coördinator TSO. Wilt u uw kind(eren) af en toe laten overblijven? Dan kunt u dit melden bij de coördinator TSO. Dit kan telefonisch, schriftelijk, of per e-mail  tso@jeroenboschkpo.nl

BSO bij Kober

Als basisschool hebben wij de plicht te zorgen voor buitenschoolse opvang wanneer de ouders hierom vragen. KPO Roosendaal werkt hiertoe samen met Kober Kindercentra. Dit is de grootste organisatie voor kinderopvang in West-Brabant.

Zij bieden op meer dan 60 locaties ruimte aan kinderen van nul tot dertien jaar om samen te spelen en op te groeien. Voor u bieden ze de volgende mogelijkheden:

 

• Kinderdagverblijf (0-4 jaar): kleine groepen met eigen vaste pedagogisch medewerkers. 

• Buitenschoolse opvang (4-13 jaar): opvang voor schooltijd, na schooltijd en/of in de vakanties. In de buurt van school.

• Opvang door gastouders (0-13 jaar): opvang bij een ander gezellig en gastvrij gezin. Kleinschalig en flexibel. 

Wanneer u als ouder belangstelling heeft en/of u zich wilt aanmelden,  moet u dit zelf regelen. U neemt dan contact op met Kober kindercentra. Op hun website kunt  u veel informatie vinden, ook de tarieven. Houd u er rekening mee dat u via de belasting nog een aardige tegemoetkoming voor de kosten kunt krijgen.