Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Uit alle Medezeggenschapsraden van de KPO-scholen is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) samengesteld. Door middel van de MR worden ouders en personeelsleden actief bij het beleid van de school en het bestuur betrokken.

 

Op dit moment bestaat onze MR uit acht leden. Vier leden worden gekozen door de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen (één ouder/verzorger per gezin). De andere vier leden worden gekozen door het personeel van de school. Evenals het personeel dienen ouders in de MR de grondslag en de doelstellingen van de school te respecteren. De samenstelling is als volgt:

 

Oudergeleding

 

Voorzitters                  

meneer Pieter-Jan de Bot

  mevrouw Birgit Meuwese
 Leden meneer Anton Nieuwlaat
  mevrouw Brigitte Koene

 

Personeelsgeleding

 

Lid

mevrouw Debby Paantjens

Lid

mevrouw Stefanie van Engelen

Lid

mevrouw Marie-Josée van Maanen

Lid

mevrouw Esther Heijnen

 

E-mail MR                 mrjeroenbosch@kporoosendaal.nl

 

Jaarverslag 2019-2020

 

Jaarverslag 2020-2021