Thuiswerken voor leerlingen

Op de Jeroen Bosch streven wij altijd en overal naar goed onderwijs in een veilige omgeving met een warme sfeer! Alleen dan is het mogelijk om samen te groeien; als individu, als groep, als team en als school.

 

Een hoge kwaliteit van onderwijs betekent voor ons:

• onderwijs verzorgen met als kenmerken: optimale ontwikkeling, respect, afstemming en resultaat;

• een breed onderwijsaanbod: naast ontwikkeling van cognitie, tevens ontwikkeling van creativiteit, waarden en normen en gevoel voor cultuur;

• in samenwerking met andere partners de mogelijkheid voor voor-, tussen- en naschoolse opvang bieden.

 

Deze insteek hanteren wij als school al gedurende ons gehele bestaan. Het feit dat veel oud-leerlingen inmiddels hun eigen kinderen aan ons hebben toevertrouwd, is voor ons de bevestiging dat we op het juiste pad zitten.