Contacten met de parochie

Voor de groepen 3:
Voor deze 6 en 7-jarigen wordt jaarlijks door een lid van het pastorale team van de parochie een rondleiding door de kerk gehouden. Enerzijds om de kinderen bekend te maken met de kerk en het gebouw en anderzijds om ze enigszins voor te bereiden als zij het jaar daarna hun eerste heilige communie willen vieren.

 

Voor de groepen 4:
7, 8-jarige leerlingen van de scholen uit de parochie krijgen de gelegenheid om hun eerste heilige communie te ontvangen in de parochie. Hiervoor zijn scholen in nauwe samenwerking met de werkgroep communie uit de parochie. Voorbereidingen, evaluaties, suggesties en contacten m.b.t. de communieviering zijn onderwerp van gesprek met de werkgroep relatie parochie/scholen.

 

Voor de groepen 5:

8 en 9-jarigen worden uitgenodigd in de kerk waar de pastor in algemene zin vertelt over de sacramenten, de kerk, het gebouw, de verschillende voorwerpen, gewoonten, tradities en regels. Met die informatie spelen de kinderen het bekende spel ‘ren je rot’ .

 

Voor de groepen 6:
8, 9 en 10-jarigen worden jaarlijks in de gelegenheid gesteld om een activiteit in de kerk bij te wonen rond het lijdensverhaal van Christus op of rond Goede Vrijdag. Deze activiteit is een vertelling waarbij kinderen de verschillende staties in tableau-vivants uitbeelden in de tuin van de kerk.

 

Voor de groepen 7:
10 en 11- jarigen worden jaarlijks met hun klasgenoten in de gelegenheid gesteld een activiteit te doen rond Pinksteren. Kernwoorden hierbij zijn; bezieling, begeestering, verwondering, geloven. Er wordt een beroep gedaan op vrijwilligers uit de parochie om te spreken over hun bezieling.

 

Voor de groepen 8:
11 en 12-jarigen uit de parochie worden jaarlijks in de gelegenheid gesteld om hun Vormsel in de kerk te ontvangen. Hiervoor zijn scholen in nauwe samenwerking met de werkgroep Vormsel. Voorbereidingen, evaluaties, suggesties en contacten m.b.t. de vormselviering zijn onderwerp van gesprek met de werkgroep relatie parochie/scholen.

 

Met Kerstmis bezoeken alle kinderen de kerk tijdens de kerstviering. Het thema van de kerstviering sluit aan op het project van trefwoord.