Een blik in onze organisatie

Onze school telt 15 groepen. Het gemiddeld aantal leerlingen per groep is ongeveer 24. We kennen de volgende groepsindeling:

Onderbouw: groep 1 en 2

In groep 1 maken de kinderen voor het eerst kennis met de basisschool. Dit gebeurt voornamelijk spelenderwijs, vanaf groep 2 wordt spelen geleidelijk leren (4 groepen).

Middenbouw: groep 3, 4 en 5

In groep 3 leren de kinderen lezen, schrijven en rekenen. In groep 4 en 5 worden deze vaardigheden steeds verder uitgebreid 

(5 groepen).

Bovenbouw: groep 6, 7 en 8

In deze groepen moeten de leerlingen de verschillende vaardigheden steeds zelfstandiger kunnen toepassen. Tekorten aan kennis worden aangevuld (5 groepen).

 

Aan alle leerlingen in een groep wordt volgens het directe instructie model (DIM) lesgegeven. Elke les verloopt volgens een vast stramien. Al onze leerkrachten zijn daarop getraind.