Onderwijs op maat

Ieder kind heeft een eigen talent. Het gaat erom dit talent op de juiste manier aan te spreken.

 

Binnen de Jeroen Bosch streven we ernaar dat elk kind zich maximaal ontwikkelt, op de manier die bij hem of haar past. Om dit te bereiken, werken we per vakgebied met drie niveaus: de basisgroep, de verrijkingsgroep en de extra instructiegroep.

 

We maken gebruik van de juiste, eigentijdse en landelijk verspreide methodieken en projecten. Taal- en rekenachterstanden worden door ons actief opgepakt. Ook stimuleren we leerlingen om zich breed te ontwikkelen. We besteden niet alleen veel aandacht aan hun vaardigheden op verstandelijk en emotioneel gebied, maar gaan ook actief aan de slag met hun creatieve, culturele en lichamelijke ontwikkeling.

 

Het op de juiste manier aanbieden van de lesstof is echter niet voldoende. Een kind heeft ook een veilige omgeving nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Onze school- en leefregels spelen hierbij een grote rol. Door deze regels na te streven zorgen leerlingen, leerkrachten en ouders samen voor een veilige school met een goede sfeer en een duidelijke structuur.