Samen groeien

Wanneer u, als ouder van een kind in de basisschoolleeftijd op zoek gaat naar een school komt u al snel in een woud aan keuzes terecht. Diverse onderwijsmethoden en schoolculturen worden aangeprezen. Wij van KPO basisschool Jeroen Bosch geven u één duidelijke keuze: gewoon goed onderwijs in een veilige omgeving met een warme sfeer! Alleen dan is het mogelijk om samen te groeien; als individu, als groep, als team en als school. Wanneer u de school binnenstapt, zult u kennismaken met onze vier pijlers:

 

PERSOONLIJK: wij zijn een grote school, toch willen wij iedereen persoonlijk benaderen, zowel het kind als de ouders. We benaderen ieder kind als een uniek individu. We kennen zijn leerbehoefte en stemmen daar ons onderwijs en de leerlingenzorg op af.

 

RESULTAATGERICHT: ons onderwijsprogramma is zo opgesteld dat ieder kind wordt gestimuleerd tot maximale ontwikkeling. Op cognitief gebied, maar zeker ook op sociaal gebied. Door onze onderwijsmethoden individueel af te stemmen op de talenten van kinderen gebeurt het meer dan eens dat zij hun eigen verwachtingen overtreffen.

 

CREATIEF: naast ontwikkeling van kennis hechten wij ook veel waarde aan de ontwikkeling van creativiteit, waarden en normen en gevoel voor cultuur.

 

VERNIEUWEND: onderwijs staat nooit stil. Als school zijn we steeds op zoek naar manieren om ons onderwijs aan de leerlingen te verbeteren.

 

Onze leerlingen groeien op in een snel veranderende wereld. Wij stimuleren hen om flexibel, creatief, ondernemend en zelfstandig te zijn. Samenwerkend leren en zelfstandig werken spelen een belangrijke rol binnen ons onderwijs. Zo is alles op de Jeroen Bosch erop gericht onze leerlingen te laten opgroeien tot jongeren met voldoende zelfvertrouwen, ruime kennis en stevige sociale vaardigheden. Ook uw kind helpen wij graag bij zijn of haar ontwikkeling.