Uitnodiging Open Dag op 12 maart

"Een gelukkige schooltijd op basisschool Jeroen Bosch"

 

Jeroen Bosch is een gezellige, gezonde school met een duidelijke structuur, heldere regels en respect voor elkaar. Dat moet ook wel met 390 leerlingen, 15 groepen waarvan 4 kleutergroepen. Alle leerlingen vanaf groep 5 werken met Snappet, een digitaal verwerkingsinstrument waarmee er op maat gewerkt kan worden.

 

Het team met leerkrachten is hecht en stabiel. De leerkrachten vinden het belangrijk om ouders bij het onderwijs te betrekken, wat resulteert in een grote groep actieve en betrokken ouders. Alles op de Jeroen Bosch is erop gericht om onze leerlingen te laten opgroeien tot jongeren met voldoende zelfvertrouwen, ruime kennis en stevige sociale vaardigheden.

 

Uitnodiging Open Dag op 12 maart

 

Wij nodigen u van harte uit om tijdens onze Open Dag op 12 maart a.s. een bezoek te brengen aan onze school. Deze dag staan de deuren van 13.30 uur tot 16.00 uur open voor nieuwe kinderen, ouders en andere geïnteresseerden. Onze leerkrachten en medewerkers vertellen u met alle plezier over hun werk, de school, de samenwerking met de ouders en het onderwijs aan de kinderen. Een mooie kans om de kinderen en leerkrachten aan het werk te zien en om meer over onze school te weten te komen. Ook onze 20 collega scholen van KPO Roosendaal doen mee met deze open dag. Meer informatie over al onze scholen vindt u op www.kporoosendaal.nl

 

Wij zien er naar uit u te mogen ontvangen op onze Open Dag.