Werken in groep 1/2

Beste ouders/verzorgers,

Middels deze mailing willen wij u graag informeren over een experiment in de groepen 2.

Vanaf 9 maart willen we groepsdoorbroken werken aan rekenen en taal. Concreet betekent dit dat een groepsleerkracht ’s morgens tijdens de werktijd met een groepje leerlingen in een andere klas gaat werken. De overige leerlingen blijven in de klas met de eigen leerkracht of een onderwijsassistente. Voor de kinderen van groep 1 verandert er weinig, behalve dat de eigen leerkracht 1 keer per week 1 uur wordt vervangen.

Voor de groepen 1/2C en 1/2D betekent dit dat zij voortaan op vrijdagochtend gymmen.

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Leerkrachten groep 1/2