"Scholen met Succes": KPO Tevredenheidspeilingen 2012

In het najaar van 2012 hebben de scholen van KPO Roosendaal tevredenheidspeilingen afgenomen onder de ouders en leerlingen. De resultaten van deze peilingen zijn vergeleken met de resultaten van andere scholen in Nederland, die deze peilingen ook hebben ingevuld.

*

Leerlingtevredenheidspeiling 

Er zijn gegevens verzameld van  2.315 leerlingen van 21 scholen van KPO Roosendaal. Deze gegevens zijn vergeleken met die van 93.378 leerlingen van 1.324 vergelijkbare scholen.

*

Oudertevredenheidspeiling                

Er zijn gegevens verzameld van 2.340 ouders/verzorgers van 21 scholen van KPO Roosendaal. Deze gegevens zijn vergeleken met die van 126.650 ouders/verzorgers van 1.202 vergelijkbare scholen. Het gemiddelde responspercentage voor de peiling is 57%.

*

Aan de ouders en de leerlingen is gevraagd een rapportcijfer te geven aan hun school. Deze cijfers geven een indicatie weer van hoe de ouders en de leerlingen de scholen van KPO Roosendaal waarderen.

KPO Roosendaal scoort gemiddeld voor zowel de leerlingen als de ouders gelijk aan het landelijk gemiddelde.