Palmpasen

Beste ouders / verzorgers,

Hierbij stuur ik u een uitnodiging voor alle kinderen van de Sint Norbertusparochie om mee te doen aan de palmpaasviering in de Moeder Godskerk op zaterdag 28 maart a.s. Voorafgaand aan de viering worden er palmpaasstokken gemaakt. De uitnodiging treft u in bijlage aan.

Hartelijke groet,
Evelien Danneels


Download bijlage