Nieuwsbrief februari 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van februari.

Met vriendelijke groet,


Basisschool Jeroen Bosch


H. (Erik) van Rees

directeurDownload bijlage