hulpouders Koningsspelen

Beste Ouders/ Verzorgers,

Op vrijdag 24 april 2015 vinden op onze school Koningsspelen plaats.

Hiervoor is de werkgroep op zoek naar extra hulpouders.

Indien u in de gelegenheid bent tussen 08.45 en 14.15 uur te komen helpen, kunt u dit aangeven bij de werkgroep; info@dekleinegeneratie.nl

Alvast bedankt voor uw medewerking

 

De werkgroep Koningsspelen.